Lîsteya muzîkarên kurd

Binehêre ji: Dengbêj

Hunermend Kurd Kerîm Şêxo ji bajarê Qamişlo yê û li Almaniya dimîne wekî Welatkî Alman

albûma wî ya dawî hata nas bi strana " li vê dê "

ABiguhêre

BBiguhêre

CBiguhêre

ÇBiguhêre


DBiguhêre

EBiguhêre

FBiguhêre

Farqîn

Ferhat Kanat

GBiguhêre

Genco

HBiguhêre

IBiguhêre

Îbrahîm Nûhat

JBiguhêre

KBiguhêre

LBiguhêre

MBiguhêre

Murat Kuçukavci

NBiguhêre


OBiguhêre

PBiguhêre

QBiguhêre

RBiguhêre

SBiguhêre

Sebaheddîn Xoce

ŞBiguhêre

TBiguhêre

XBiguhêre

Xalo

YBiguhêre

Xalo

ZBiguhêre