• Mêd, gel û împeryatorî di rojhilata navîn de
  • MED TV, televîzyona kurd