Kûruş an jî Cyrus, Kyrus, Kyros Kûroş navekê meran û şahên Farsan berê dijî bûn: