Sûre

Sûreyên Quranê

Sûre, beşeke ji 114 beşên pirtûka pîroz a Quranê ya dînê îslamê ye. Li gorî baweriya îslamê sûreyên Quranê li Meke û Medîneyê dahatine.

Jimar Navê sûreyê Jimara ayetan Cihê dahatina sûreyê (Meka, Medîne)
1 Fatihe 7 Meke
2 Beqere 286 Medîne
3 Alî Îmran 200 Medîne
4 Nîsa 176 Medîne
5 Maide 120 Medîne
6 Enam 165 Meke
7 Eraf 206 Meke
8 Enfal 75 Medîne
9 Tewbe 129 Medîne
10 Yûnus 109 Meke
11 Hûd 123 Meke
12 Yûsuf 111 Meke
13 Red 43 Meke
14 Îbrahîm 52 Meke
15 Hecr 99 Meke
16 Nahl 128 Meke
17 Îsra 111 Meke
18 Kehf 110 Meke
19 Meryem 98 Meke
20 Tahe 135 Meke
21 Enbiya 112 Meke
22 Hec 78 Medîne
23 Muminûn 118 Meke
24 Nûr 64 Medîne
25 Furqan 77 Meke
26 Şûera 227 Meke
27 Neml 93 Meke
28 Qeses 88 Meke
29 Enkebût 69 Meke
30 Rûm 60 Meke
31 Luqman 34 Meke
32 Secde 30 Meke
33 Ehzab 73 Medîne
34 Seba 54 Meke
35 Fatir 45 Meke
36 Yasîn 83 Meke
37 Safat 182 Meke
38 Sad 88 Meke
39 Zumer 75 Meke
40 Mumin 85 Meke
41 Fusilet 54 Meke
42 Şûra 53 Meke
43 Zuxruf 89 Meke
44 Duxan 59 Meke
45 Casiye 37 Meke
46 Ehqaf 35 Meke
47 Mihemed 38 Medîne
48 Feth 29 Medîne
49 Hucurat 18 Medîne
50 Qaf 45 Meke
51 Zariyat 60 Meke
52 Tûr 49 Meke
53 Necm 62 Meke
54 Qemer 55 Meke
55 Rehman 78 Medîne
56 Weqiya 96 Meke
57 Hedîd 29 Medîne
58 Mucedele 22 Medîne
59 Haşr 24 Medîne
60 Mumtehine 13 Medîne
61 Sef 14 Medîne
62 Cume 11 Medîne
63 Munafiqûn 11 Medîne
64 Texabun 18 Medîne
65 Telaq 12 Medîne
66 Tehrîm 12 Medîne
67 Mulk 30 Meke
68 Qelem 52 Meke
69 Haqe 52 Meke
70 Mearic 44 Meke
71 Nûh 28 Meke
72 Cin 28 Meke
73 Muzemil 20 Meke
74 Mudesir 76 Meke
75 Qiyamet 40 Meke
76 Însan 31 Medîne
77 Murselat 50 Meke
78 Nebe 40 Meke
79 Naziat 46 Meke
80 Ebese 42 Meke
81 Tekwîr 29 Meke
82 Înfitar 19 Meke
83 Mutefifîn 36 Meke
84 Înşiqaq 25 Meke
85 Burûc 22 Meke
86 Tariq 17 Meke
87 Ela 19 Meke
88 Xaşîye 26 Meke
89 Fecr 30 Meke
90 Beled 20 Meke
91 Şems 15 Meke
92 Leyl 21 Meke
93 Duha 11 Meke
94 Înşirah 8 Meke
95 Tîn 8 Meke
96 Elaq 19 Meke
97 Qedr 5 Meke
98 Beyine 8 Medîne
99 Zelzele 8 Medîne
100 Adiyat 11 Meke
101 Qarihe 11 Meke
102 Tekasur 8 Meke
103 Esr 3 Meke
104 Humeze 9 Meke
105 Fîl 5 Meke
106 Qureyş 4 Meke
107 Maûn 7 Meke
108 Kewser 3 Meke
109 Kafirûn 6 Meke
110 Nesr 3 Medîne
111 Tebet 5 Meke
112 Îxlas 4 Meke
113 Feleq 5 Meke
114 Nas 6 Meke

Wateya Sûreyan

biguhêre

Wateya Qurana Pîroz

Nivisandina Sûreyan

biguhêre

Qurana Pîroz Erebî Kurdî ya Latînî

Çavkanî

biguhêre

https://watedar.com/

Girêdanên derve

biguhêre