Secde

Sûreyek Quranê

Secde sûreyek ji Quran a Pîroz e. Li bajarê Mekkê hatiye danin û bi temamî 30 ayete. Sûre navê xwe ji ayeta 15 emin girtiye ku yê ji bawermendan tenê ji Xwedê ra perestinê ferman dike. Sûre qala hêza Xwedê, roja dawiyê, pirtûkên Xwedê, pêxamberan û afirandina mirovan dike.