Beyine

Sûreyek Quranê

Beyine yek sûreyek ji Quran a Pîroz e. Va sûra li bajarê Medînê hatîye wahîh kirin û bi temamî ji 8 ayetan pêk tê. "Beyine" bi zimanê kurdî tê maneya "ayeta/delila eşkere/xweyayî". Sûre qala bawermendan û nebawermendan dike.