Yûsuf (sûre)

Sûreyek Quranê

Yûsuf sûreyeke ji Qurana pîroz de ye. Ew li bajarê Mekke hatiye danin û ji 111 ayetan de pêk tê. Ji bo sûre qala jîyanê Yûsif pexember û zehmetiyên wî dîtînî dike wiha hatiye navandin.