Open main menu

Nesr yek sûreyek ji Quran a Pîroz e. Sûre bi xwe li bajarê Medînê hatîye wahîy kirin û tenê ji 3 ayetan tê holê. "Nesr" di zimanê me da tê maneya "alîkarî"