Qureyş

Sûreyek Quranê

Qureyş sûreyekê ji Quran a Pîroz e. Sûre di bajarê Mekkê da hatiye danin û ji 4 ayetan de pêk tê. Ji bo Sûre qala tîre "Qureyş" dike ew wiha hatiye nav kirin.