Nas

Sûreyek Quranê

Nas an jî sûreya Mirovan sûreyek ji Qurana Pîroz e. Li gorî baweriya îslamê ev sûre li bajarê Mekeyê dahatiye û ji 6 ayetan pêk tê. Peyva "Nas" bi kurdî tê maneya "Mirov, însan".