Furqan

Sûreyek Quranê

Furqan sûreyeke ji Quran a Pîroz e û di bajarê Mekkê hatiye danin. Lê li gora hinek dîroknasan ayetên 68-70. di Medînê hatine wahîy kirin. Sûre bi temamî 77 ayete û navê xwe ji peyva "el-Furqan" di ayeta yekemin girtiye. Furqan yêk ji navên Quran a Pîroz e û bi zimanê kurdî tê maneya "tiştê ku rastî û nerastiyê ji nav hev derdixinî". Mijarên sûreyê bi kurtî vana ne: Hz. Mihemmed ji hemû cîhanê ra bi pêxambertiyê hatiye şandin. Çend dijwartiyên ku Pêxamber di jiyana xwe da kişandiye. Mizginiya tune bûna şîrkê û pûtperestîye û çênd minakên jiyana komalên berê.