Şuera

Sûreyek Quranê

Şuera an jî sûreya Helbestvanan sûreyekê ji Qurana Pîroz e. Li gorî baweriya îslamê sûre di bajarê Mekeyê da dahatiye û ji 227 ayetan tê holê. Sûre navê xwe ji peyva Shu’arâ di ayeta 224'em da girtiye. Shu’arâ tê maneya helbestvanan. Sûre qala çivrokên Hz. Mûsa, Îbrahîm, Nûh, Hûd, Salîh û Şû’eyb dike.