Tahe sûreyek ji Qurana Pîroz e. Sûreya Ta Ha, li gorî baweriya îslamê li bajarê Mekeyê dahatiye. Bi temamî 135 ayet e. Sûre navê xwe ji herdu tîpên erebî bi navên Ta û Ha yên ayeta yekê girtiye. Sûre qala rastiya ola Xwedê dike. Ew ola ku Xwedê yê dilovan bi rêya pêxamberan ji mirovan ra nişan daye. Dû ra di sûreyê da Xwedê xema Hz. Mihemed Pêxamber direvîne û jê ra serkeftin tê mizginkirin.