Zuxruf

Sûreyek Quranê

Zuxruf yek sûreyek ji Qurana Pîroz e. Ew li Mekkê hatiye wahykirin. Sûre bi temamî ji 89 ayetan pêk tê û navê xwe ji peyva zimanê "zuxruf" (ango xişir, zer) girtiye.