Serxwebûn têgînek e ku di polîtîkayê de tê bikaranîn. Ew tê maneya ku dewletek, gelek, xwe bi xwe karger dike. Dewletên serxwebûyî bi împeryalîzm û koloniyê kergarî nabin. Roja dewlet tê de serxwebûyî bi roja neteweyî tê navkirin.

ABiguhêre

BBiguhêre

CBiguhêre

DBiguhêre

EBiguhêre

FBiguhêre

GBiguhêre

HBiguhêre

IBiguhêre

JBiguhêre

KBiguhêre

LBiguhêre

MBiguhêre

NBiguhêre

OBiguhêre

PBiguhêre

QBiguhêre

RBiguhêre

SBiguhêre

TBiguhêre

UBiguhêre

VBiguhêre

WBiguhêre

XBiguhêre

YBiguhêre

ZBiguhêre

Giredanê WebBiguhêre