Serxwebûn têgînek e ku di polîtîkayê de tê bikaranîn. Ew tê maneya ku dewletek, gelek, xwe bi xwe karger dike. Dewletên serxwebûyî bi împeryalîzm û koloniyê kergarî nabin. Roja dewlet tê de serxwebûyî bi roja neteweyî tê navkirin.

ABiguherîne

BBiguherîne

CBiguherîne

DBiguherîne

EBiguherîne

FBiguherîne

GBiguherîne

HBiguherîne

IBiguherîne

JBiguherîne

KBiguherîne

LBiguherîne

MBiguherîne

NBiguherîne

OBiguherîne

PBiguherîne

QBiguherîne

RBiguherîne

SBiguherîne

TBiguherîne

UBiguherîne

VBiguherîne

WBiguherîne

XBiguherîne

YBiguherîne

ZBiguherîne

Giredanê WebBiguherîne