Serxwebûn (cudakirin)

Du wateyên vê peyvê hene :

  1. Serxwebûn, serbixwebûna dewletekê
  2. Serxwebûn, rojnameya îdeolojîk a PKK