Kurdayetî an Neteweperweriya kurdî (bi soranî: کوردایەتی) aydiyolociyay netewayetîy kurdîye. Em aydiyolociyaye hewll dedat bo bedîhatinî mafekanî neteweyê kurd û parastinî ziman û edetên kurdan. Birrêk le kurdan pêyan waye ke kurd teniya le rêgayi pêkhatinî wellatê ke serxweyî kurdîyewe be mafekanî degat. Kurd behoy nîşitecê bûn le Rojhilata Navînde ke jmareyekî zor netewe û edeta ciyawazî yê têda le mêjewe tûşî kêşe û pêşêlbûnî mafekanî buwe.

Ala Rengîn
Nexşeya nasyonalîstên Kurdistanê, ku di sala 1946-an de li Qahîre hatî çêkirin

Şorrişên Kurdistanî biguhêre

Şorrişa Şêx Ubeydullahê Nehrî
1880
Şorrişa Simkoyê Şikakî
1919–1921 û 1927
Şoreşa Şêx Ebdulselamê Barzanî
Şorrişên Agiriyê
  Komara Agiriyê Komara Araratê (1927–1930)
Şorrişa Şêx Mehmûdê Berzencî
1919
  Keyaniya Kurdistanê (1922–1924)
Şorrişa Şêx Seîdê Pîranî
1920
  Komara Kurdistanê
1946–1947

Mijarên têkildar biguhêre

Bide ber biguhêre