Kurdayetî an Neteweperweriya kurdî (bi soranî: کوردایەتی) aydiyolojîy netewayetîy Kurdî ye. Em aydiyolojîye hewl dedat bo bedîhatinî mafekanî netewey Kurd û parastinî ziman û edetên Kurdan. Birrêk le Kurdan pêyan waye ke Kurd tenya le rêgayi pêkhatinî wilatê ke serxweyî Kurdîyewe be mafekanî degat. Kurd behoy nîşitecê bûn le Rohhelatî Nawîn ke jimareyekî zor netewe û edetî ciyawazî têda le mêjewe tûşî kêşe û pêşêlbûnî mafekanî bûwe.

Ala Rengîn
Nexşeya nasyonalîstên Kurdistanê, ku di sala 1946-an de li Qahîre hatî çêkirin

Şorrişanî Kurdistanî

biguhêre
Şorrişî Şêx Ubeydullahê Nehrî
1880
Şorrişî Simko Şikakî
1919–1921 û 1927
Şorrişî Şêx Ebdulselam Barzanî
Şorrişekanî Agirî
  Komarî Agirî Komarî Ararat (1927–1930)
Şorrişî Şêx Mehmûd Berzencî
1919
  Şanşînî Kurdistan (1922–1924)
Şorrişî Şêx Seîd Pîranî
1920
  Komarî Kurdistan
1946–1947

Mijarên têkildar

biguhêre

Bide ber

biguhêre