Gotarên di vê kategoriyê de bi kurdiya navendî (soranî) û bi tîpên latînî hatin nivîsîn.