Çekuç u das nîşanêke u begiştî pêwendî be komonîzmewe heye. Çekuç şanderî kare le pîşe da u dasîş nwênerî kare le werzêrî da. Le hendêk lew willataney ke hîzbî komonîst nayasayîn, em nîşaneye pawan krawe. Em willatane birîtîn le: Mecaristan, Latvya u Polend.

Nîşanî çekuç u das.

Yûnîkod biguhêre

Kodî U+262D le Yûnîkod da nîşanî çekuç u dase ().