Das, amûrek çandinîyê ye ku destikek wî yê darîn û gewdek wî yê tewandî ku aliyek wî tûj he ye. Pê zadên wek ceh, genim, nîsk û her cûre giya dihê çinîn.

Dasek
Daseke kevnare ya ku ji hêla sumeriyan ve hatiye bikaranîn.