Sînagog, Bi Kurdî: Kinîşt weke Mizgefta Misilmanan cihê duakirin û pêdivîyê olî bicih hanînê a Cihûtiyê ya. "Gog", di kurdî de di wateya civîna ku levcivîtî jî hatîya bikarhanîn di demên berê de. Lê bi teybetî, cihê ku pêşî û hêtên tihêlan vekirî, ji cihê wilo re dihat gotin. Lê di kurdî de ku bi awayekî vekirî bahse sînagogê dike, jê re tê gotin "Kenîşt".

Di Cihûtiyê de Sînagog, cihê ku lê dicivin û lê pêdivîyên xwe yên vbawerî û olî bicih cihênin a. Weke Ku di mizgeftan de Mele û di dêran de Keşe heya û sekinîya, di Sînangogan de jî Haham hena û sekinîna û rêya olî şanî mirovên cihû didin. di Sînagoê de şeklê duakirinê bi teybetî di tijbehê yê Filahan. Hundurê Sînagogê, weke hundurê Dêrê, bi rêzên rûniştinê rêzkirîya û li pêşîya wan, cihê ku lê haham di sekinê heya.