Olên semîtîk

Olên semîtîk olên in ku ji qewmên samî tên.