Haymana navçeyeke Enqereyê ye, gelê herêmeyê bi zêdeyî kurdine lekîaxîv û kurmancîaxîv in.