Tirkmen, Turkmen an jî turkman bi wate a yek ji ên xwarê dihê:

  • Gelê tirkîaxiv ê Îraqê (Tirkoman)