Tirkmen, Turkmen an jî turkman bi wate a yek ji ên xwarê dihê: