'Gramer', weke gotinaka giring ya ku mirov bi temenê zimên re fahm bikê ya. Her ziman, xwediyê grame xwe ya bingehîn a. Gramer, li ser Dengzanî, Navdêr, Hoker, pêvok, rengdêr û hwd re ava ya. di deme ku Minaq, "bêja" weke bêjeyekê mirov karê minaq bike. Di deme ku wwere tawandin "bêjê" û an jî "bêjî" û hwd, hingî wê ji aliyê girametikê ve ser were sekin in. di kurdî, bi teybetî, ku mirov li gor zaravayan bêne ser ziman, mirov karê girama, Soranî, Goranî. Kurmancî Dilmilkî û hwd bêne ser ziman. Lê ji xaynî van zaravayan hê zaravayên din ên kurdî jî hene, weke kelhûrî, hewramî û hwd.