Ziwan yew alavekê axavtinê, qesekerdenê yo. Merdim bi ziwan komûnîkasyon kenê. Ziwanê ma Zazakî (Kurdkî) yo û yew ziwanê Îrankî yo. Ziwanê ma de zaf zarave û fekî estî. Kurmancî, Soranî jî zaravayî ma yî û merdim vanê "Kurdî, Kurdkî". kurdên mo ko Çewlîg û Pali û Darahênî û Boglan di cuyenî vanî ma zazayî ziwanê ma zî kirdkî yo. kurdên ma ên ko Sêwrek û Çêrmuk û Aldun di cuyenî vanî:ma dimilî yî. kurdên ma ên ko Dêrsim û Erzingan û Sêwas di cuyenî vanî ma kirmanckî qise kenî. ser zaravaya ma di xebata weş Kovarê Vate kerda. Kovarê Vate 3 aşme ra hewek Stenbol di vêjîyeno.

Hemwateyê xo: Zon, Juan, Zun, Zuwan

Komên ZiwananBiguhêre

  • Familya Hindî û Ewropayî
  • Familya Samî
  • Familya Tibêt
  • Familya Altayî
  • Familya Bantû

ZiwanîBiguhêre