Gerruskî zaravayek Kurdkî yo, ku çoşmê (derdorê) bajarê Bîcarî de yeno qise kerdiş û zey fekî (demokî) Kurdkiya navîn û Kurdkiya Başûr ra yew, nas beno. Gerruskî be zaravayên sorankî û Kelhûrkî û Lekî zaf nezdî yo.

Vernameyan

biguhêre
Gerruskî Sorankî Kelhûrkî Lekî Kirmanckî
mi, min min, emin min, mi mi, min ez
to to, eto tû, ti ti, tu
ew, o ew, o ew, o ew, o o/a
îme ême îme îme ma
îwe êwe, engo îwe, yûwe hûma şima, şime
ewan ewan ewan ewan ê

Raziwanê Gerruskî zey zaravayên Kurdkiya navîn û Kurdkiya Başûr yên bînî yo. Tenya Gerruskî de (zey Kelhûrkî) merdim şikenê serba viraştişê demo nikayin hem "di-" be kar bianê hem zî ne. Labelê reyna demê nikayin tenya be "di-" yeno viraştiş:

Gerruskî Sorankî Kelhûrkî Lekî Kirmanckî
mi mirim/dimrim min demrim/emrim min mirim/dimrim mi memrim ez mirenan
to keyd/dikeyd to dekey/ekeyt tû key/dikey tû mekey tu keney
ew mînî/dimînî ew demênê/emênêt ew mînî/dimînîd ew memînê o/a maneno/a
îme wînîm/dûynîm ême debînîn/ewînîn îme diwînin/dînîm îme mewînîm ma vînenîmê
îwe diron/doron êwe deron/eron îwe diron/doron hûma meron şima şenê
ewan dîyên ewan dên/tên ewan dên ewan mîyen ê yenê

Tayê Çekuyên Taybetmend

biguhêre
Gerruskî Sorankî Kelhûrkî Kurmancî Kirmanckî
kenî kanî kanî kenî, kanî henî
kûwe kêw, kêf, ko kîf çîya ko, kûwe
hûrd wird hûrd hûrd hûrd, wird
hûşk wişk hûşk hûşk hûşk, wişk
xwastin wîstin, xwastin tûwastin xwastin wasten
hûz, dê gund, dê gund dew, dega
deng deng deng, hena deng veng
sîye reş, sîya reş, sîye reş sîya
çew, çow çaw çew çev, çav çem
we be we bi be, ve (tayê zaraveyan de)
wirsî birsî birsî birçî veyşan
bîn bûn, bîyîn bîn bûn, bîîn* bîyen
çîn çûn, çîn çîn çûn şîyen
ayîme êste îse nûha, aniha nika

Helbestek (Şîîrek) Be Kurdkiyê Gerruskî

biguhêre
bîçare kesî ki yar neyrî
ley xûrbete dilten û nemûre
dil wer dil û dîdari to cûr e
çen sale min û dil dizanîm
tenya dili to leman we zûr e
dilrehm û xwanas û ezîzî
rasî dilegem, to hayde kûre?

.....

pûney qeşen û wexti cûwanî
wesfi to dikem we her zûwanî
we çew dimijim eşq û wefay to
qisyey dilim e xwa dizanî...

Helbestwan (Şaîr): B. Q. Daxî, pertokê ey yê "Delaqey Derya (Helbest Be Kurdkiyê Gerruskî) ra

Wergîran (tercûme):

bîçare o yo ku yarê xo çinîyo.
ney xûrbeta beûmêd û tarî de
ez be reyna dîyena to zerrweşan
çend serran ez û zerrî zanenîmê
tenya zerriyê to (eşq û evîna to) ma rê bes o
tu bi pîyare û xwedênas û birêzî
eşqa min, tu kotî der ey?

....

pûney rindikî û demo xortî
ez to ra vanan be her zûwanê
ez be çemên xo hêstirên eşqa to şimenan
hûmay zaneno nay qiseya zerriyê min a (tewr rast o)...