Zarawa (we êngilîsî: dialect) beşîg büçigtir le ziwan e ke taywetmendîyeli xwey hese. Zarawagani her ziwan legerd hem peykerey ew ziwane durus ken.