Yeşîva di Cihûtî yê de navê dibistana perwerdehiya li ser nivîsên kevnare yên ola cihûyan dixebitê ye. Ev sazî herwiha di serî de li ser perwerdehiya Talmud û Tewratê dixebitê. Perwerdehî bi hevparekî/ê re tê qedandin. Ev hevpar di Zimanê Aramî de mîna Havrusa "wateya wê : heval" tê binavkirin.

Salona bihîstina Yeşîva ji bo ciwanan