PDK kurtenavê Partiya Demokrat a Kurdistanê e.

Çend partî bi vî navî hene: