Du wateyên vê gotinê hene:

  1. Medrese (dibistan)
  2. Medrese (gund)
  3. Medreseya Kurdi