Kevan (kovar)

Kevan kovarek e. Kovar ji aliyê nivîskar Yeqin, Serhat Hemdem û çend nivîskarên din li Mersîn hatiye derxistin. Kevan, xweser bi kurdî di salên 2002 -2003 de heta hejmara 8'an derketiye û hatiye girtin.