Kelhûr (kurdî xwarig)

Bi zaravayên din ên zimanê kurdî
Kelhûr (kurdî xwarig)
Kurmancî Kelhûr


Kelhûr danêyg le hûzegani Kurdel e. Zuwani ey hûze Kelhûrî (kurdî xwarig) e.