Hûz we deseyg le merdimel ûşin k wer le dirus bîni welategan wucud daştin.

Wişerîşe biguhêre

Wişerîşe ya êtîmolojî ey wişe, birîtî ye le wişey "hoz" ke le zuwani Kurdî we me'nîy "mal" we kar dîyeyd.

Me'nî biguhêre

Me'nî hûz wey xûlase nîyebûd ke hetmen zuwan û ferhengi merdimi hûz bayed wîney hem bûd. Çendîg merdimnasel le wetaregan xuweyana rawêş (behs) leweyan kirig e ke fire hûzelîş hen ke merdimegeyan we zuwanel cîyawaz (muxtelif) qise ken ya ayîn û kîşyan cîyawaz e. Welî hîşda le bedeney hûzegeyan we hesaw dîyen.

Her hûz erra xuwey serhûzîg dîrîd. Le demegan carana hûzegan fire neqşyan pirrrengtir bî le rêjedarîyegan (rewabit) sîyasî û ferhengî û kûmelîya. Welî îmrûje le dinyayg ke we raw û pele çûd we "awani dinyayî" ere, hûzegan êtê neqş û ehemîyeti xuweyan le dest dage û wîney caran nîn.