Kelhûrî (kurdî xwarig)

Danêyg le jîrzarawagani Kurdîyi Başûrî e ke le naw merdimi hûzi Kelhûr (kurdî xwarig) qise kirgîd. Firetir le girdûperri Kermaşan (kurdî xwarig) wê qise ken.