Gulistan (kovar)

Gulistan kovareke torevanî û civakî ye. Kovar di sala 1968'an de ji hêla mamoste Cegerxwîn ve hat sazkirin û pişt re ji aliyê Partiya Demokrat a Pêşverû ya Kurd li Sûriyê ve berdewam bû. Heta îro (2011) 38 hejmar ji kovarê derketine.

Kovara Gulistan (1995)