• Kanî yan jî birka ku avagerm e û ji bo nexweşiyê an jî saxlemiyê baş e.

Çend cihên bi vî navî hene: