Bellge pajêk le zanyariye ke dekrê bo rageyandinî şitêk kellkî lêwergîrê. Zor caran kaxezêke ke zanyarî be merkeb têda nûsrawe, bellam emrroke bellgekan herweha detwanin dîcîtall bin.