Adem û Hewa, weke bav û dayikên hemû mirovatiyê û destpêka wan tên ser ziman. Dîroka wan û serpêhatîyan, di hemû pirtûkên pîroz, ên weke Pirtûka Cilwe , Tewratê, Încîl û Kuran de jî hatîya ser ziman. Hemû, mirov ji wan in. Dîroka mirov û mirovatiyê ji wan tê testpê kirin. Li gor baweriyê, dê bawer kirin ku Adem û Hewa xwûdê ew pêşî ji hariyê çêkirina û piştre ji nurha xwe gîyan daya û jîyane wan bi wan re daya dest pê kirin. Xwûdê wan li bihuştê bicih dike. Piştre, ji ber ku ji dara ku qedexa bû ku jê xwarin, êdî xwûdê, şandina dunyê û li dunyê jîn. Zaroyên wan pirr çêbûn. Du kurê wan ku navê wan " Qabîl û Habîl bûya hevdû dikujin. Qabîl, Habîl dikujê. Piştre bi wê re xwûn rijandina mirov dest pê dike.

Adem û Hewa li gorî Albrecht Dürer

Dîroka Adam û HewaBiguherîne

serpêhatîya Adam û hawa ya ku pîrtûkên pîroz de ku tê ser zimanBiguherîne

Destpêkirina jîyanê ya bi wan reBiguherîne

Zaroyên Habil û kabil, serpêhatîya wanBiguherîne