Hawaîyane (we hawaîyane: Olêlo Hawaî'î) zuwani merdimi bumî Hawaî ye. Ey zuwane ke le desey zuwaneli Polînêzîyane's wegerd Êngilîsî zuwaneli fermî (resmî) stani Hawaî Amêrîkan. Pawşa Kamehamehay Sêwem yegem binnamey zuwani Hawaîyaney le salli 1839 û 1840a damezrand.

Da salli 1950 be hokareli (delîleli) curwacur wişereli Hawaîyane kem û kemtir bîn û yewaş yewaş ey zuwane bumîye cêgey xuwey da we zuwani Êngilîsî. Îseyş çige naw desey zuwanel le metirsîya.

Zuwani Hawaîyane nizîgi 115 sall e rûjname dîrîd û le çapemenîyegana we kar dîyed.

Çend Nimûne Le Hawaîyane Biguhêre

Şimaregani:

Hawaîyane : Kurdî

kahî : yeg, hew

lua : du

kolu : sê

ha : çuwar

lîma : penc

ono : şeş

hîku : heft

walu : heşt

iwa : nû

-hulu : de