Zuwan pergallîg e erra dîyar kirdini etila'at. We istilahi giştanî zuwan we çihstîg diwetgîd ke ayimegan lê istifade ken erra peywendî durus kirdin wegerd hem.

Her zuwanîg erra xuwey rêzuwanI taywetî hese. Hendîg zuwanegan fermîn û hendîgîş ne.

Her neteweyg û merdimîg erra xuweyan zuwanîg dîrin. Bezî demel zuwanîg hese ke hin merdim ya neteweyg nîye û we des ayim durus bîye. Esperanto danêyg ley zuwanele'se. Bezî demelîş wsihey zuwan erra nasandini programeli rêzênerî (kampîyûtêrî) we kar dîyerin. Istilahi zuwani heywanel erra nawnîyan we şîwey irtibatî heywanel we kar dîyed.