Zirkan anku Zirkî êleke kurdan li Serhed, Amed û Kebanê ye.