Zimanê xwezayî

Wekî ku li dijî zimanên formal an jî çêkirî ye, zimanê ku bi awayekî xwezayî ji hêla mirovan ve tê axaftin

Zimanê xwezayî an Zimanê siriştî ji zimanek re tê gotin ku mirov pê diaxivin û ji ber xwe hatiye bûn û geşe kiriye. Weke mînak kurdî, îngilîzî, erebî, ... .