Têj an jî weke ku di kurdî de tê ser ziman bi navê xwe yê dî jî tam an tehm, navê hildana tehmê ya. Têj, du wateyên wê hene: Yek bi navî, navê şêrîn, tûz, tal (tehl), miz, şol û hwd e. Ya din jî, nav û hanîna ser ziman ya awayê wan têjan a. Têj, bi ziman û wan pertekên li ser wê re tê hildan. Di mêjî de, beşeka ku têj diafirêne û dide nasîn bi mirov heya. Minaq, weke gotinekî deme ku tê gotin "meyzê ev îsot çi tûz a" û hwd, awayên têjê na. Hertişt xwediyê têjekê ya.