Stîmûlûs - respons

Stîmûlûs - respons, ango tîşk - berpê yek ji mekanîzmayên derûniya mirovan e. Psîkologên dibistana tevgerzaniyê nerxeke mezin didin vê sîstemê. Li gorî wan ev sîstem an mekanîzma ya herî girîng e di fêrbûn û derûniya mirovan de. Heger mirov derziyê di yekî re bike (ango stîmûlûs) ew jê haydar dibe yan digirî (ango berpê).