Kakûtê qirrikê

Qirtika gustîlok (cricoid cartilage) beşek ji kakûtî qirrikê ye, ya ku bi şêweyî gustîl e. Ew ji qirtika hyalîn pêk tê. Aliya qirtikê gustîlok ya paşî pantir e û li ser keviya wê ya jorîn herdu qirtika arytenoîd bi cih dibin.