Pars (cudakirin)

Cend cihên bi navê « Pars » hene: