Muawiye navek e, bi gelemperî ji aliyê Ereban dihê bikaranîn. Bi wî navî di dîrok de çend kesên navdar hene;

  • Muawiye II, 683–684ê de Xelîfeye Umeyeyan bû.