Lîtir yekê hindirê ye. Kurtenavê lîtirê l e.

Lîtirek

Lîtirek