Mîlîlitir yekê hindirê ye. Kurtenavê mîlîlitirê ml e.

Mîlîlitrek